สนุกสนาน และเรียนรู้ไปกับกิจกรรมวิถีชีวิตชาวบ้านหลากหลายกิจกรรมของบ้านริมคลอง
การทำจักสานจากใบมะพร้าว
การทำจักสานจากใบมะพร้าว
เรียนรู้วิธีการสานหมวก และกระเช้าจากทางมะพร้าว
การทำน้ำตาลมะพร้าว
การทำน้ำตาลมะพร้าว
น้ำตาลมะพร้าวมาจากส่วนใดของมะพร้าว และมีวิธีการทำอย่างไร
การทำขนมต้ม ขนมไทยโบราณ
การทำขนมต้ม ขนมไทยโบราณ
ชิมและชมการทำขนมไทยที่ทำมาจากมะพร้าว
การทำปุ๋บชีวภาพ
การทำปุ๋บชีวภาพ
เที่ยวป่าชายเลน คลองโคน
เที่ยวป่าชายเลน คลองโคน
เที่ยวชมธรรมชาติป่าชายเลน ให้อาหารลิง เล่นน้ำ ขี่สกี
กิจกรรมเขียนลายเบญจรงค์
กิจกรรมเขียนลายเบญจรงค์
การทำไข่เค็มใบเตย
การทำไข่เค็มใบเตย
เรียนรู้การทำไข่เค็มใบเตยจากดินนาเกลือ
ชมการทำเกษตรสวนครัวปลอดสารพิษ
ชมการทำเกษตรสวนครัวปลอดสารพิษ
เก็บผักและผลไม้ปลอดสารพิษจากสวน
กิจกรรมทำอาหารไทยครัวโบราณ
กิจกรรมทำอาหารไทยครัวโบราณ
ลงเรือ ล่องแม่น้ำ ชมหิ่งห้อย
ลงเรือ ล่องแม่น้ำ ชมหิ่งห้อย
ล่องเรือชมวิถีชีวตชาวบ้านสองฝั่งคลอง ชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
ใส่บาตรทางเรือ
ใส่บาตรทางเรือ
กิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ
กิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ